About Triều

Triều xây dựng các trang blog về sức khoẻ, làm đẹp – sau đó tiến hành viết hoặc nói về chúng. Cô ấy là biên tập viên cho phần WordPress tại Tạp chí Oxygen4energy và cô ấy viết cho một loạt các tạp chí trực tuyến khác. Khi không viết, bạn sẽ thấy Triều chơi các chơi cờ vây hoặc đi bộ với con chó cưng của mình.